Goodyear legende za vedno

Pri sočasnem nakupu 4 letnih potniških pnevmatik Goodyear v velikosti 16 palcev in več, kupec prejme darilo – originalno »All Star« obutev.

Pravila in pogoji sodelovanja v promocijski akciji »Legende za vedno«

 
1. Organizator promocijske akcije

Organizator promocijske akcije je Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, Kranj. Namen akcije je promocija pnevmatik znamke Goodyear.

 
2. Trajanje promocijske akcije

Promocijska akcija poteka od 20. marca 2016 do vključno 30. aprila 2016 (oziroma do izteka zalog) na pooblaščenih servisih. Trajanje promocijske akcije je objavljeno na letakih, posterjih in v oglasih v sredstvih javnega obveščanja.

 
3. Pravila promocijske akcije

Ta pravila promocijske akcije (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v akciji »Legende za vedno«. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.goodyear.si in so dostopna na sedežu organizatorja promocijske akcije v oddelku Marketing.

 
4. Pravila udeležbe v promocijski akciji

Promocijska akcija Goodyear velja za sočasni nakup štirih letnih potniških pnevmatik znamke Goodyear v velikosti 16 palcev ali več, nakup pa je opravljen na območju Republike Slovenije. Ob nakupu manj kot štirih pnevmatik, promocijskega darila ne prejmete.

 

Promocijska akcija velja za vse udeležence, ki soglašajo s pravili promocijske akcije, ki v času promocijske akcije opravijo sočasen nakup štirih letnih, potniških Goodyearovih pnevmatik in dokazilo o nakupu ter naročilo promocijskega darila oddajo preko spletne aplikacije na naslovu www.goodyear.si, najkasneje do 10. maja. Šteje se, da udeleženec z odločitvijo za sodelovanje v promocijski akciji sprejme vse pogoje v zvezi s promocijsko akcijo.

 
5. Promocijsko darilo in njegov prevzem

Promocijsko darilo je Original All Star obutev (All Starke).

Udeleženci lahko izbirajo med tremi barvami: rumena, modra, bela ter med številkami od 35 do 46,5. Številke in barve so omejene. Organizator nagradne igre ne zagotavlja zaloge vseh barv in številk do konca promocijske akcije.

Promocijskega darila udeleženec ne more zamenjati za gotovino ali drug izdelek. Kupec se lahko odpove pravici do promocijskega darila. Če kupec v času trajanja promocijske akcije ne zahteva oz. uveljavlja koriščenja promocijskega darila, se šteje, da se je pravici do darila odpovedal.

Za uporabo darila je odgovoren izključno udeleženec.

 
6. Podatki o pooblaščenih prodajalcih, ki so udeleženi v tej promociji, in prevzem daril

Seznam pooblaščenih servisov, ki so udeleženi v tej promociji, najdete na: http://www.goodyear.eu/si_si/dealer-locator/ .

 

Kupec promocijskega darila ne bo dobil na mestu nakupa letnih Goodyear pnevmatik, temveč se mora za prevzem promocijskega darila prijaviti v spletni aplikaciji: www.goodyear.si .

 

Pri oddaji naročila v spletni aplikaciji bo udeleženec moral posredovati oziroma preko spleta naložiti kopijo original računa, s katerim dokazuje sočasen nakup 4 letnih potniških Goodyear pevmatik v velikosti 16 palcev ali več. Prav tako mora oddati podatke kot so: ime, priimek, telefon, naslov in mesto nakupa. Organizator bo pregledal vse račune in do darila bodo opravičeni samo tisti, ki bodo opravili sočasen nakup najmanj 4 kosov Goodyear letnih potniških pnevmatik v velikosti 16 palcev ali več, pri kateremkoli pooblaščenem servisu v Sloveniji.

Organizator promocijske akcije se zavezuje, da bo promocijsko darilo odposlal najkasneje v roku 10 delovnih dni od oddaje naročila. Organizator promocijske akcije se obvezuje plačati stroške pošljanja promocijskega darila.

Kasnejša menjava promocijskega darila in tudi reklamacija le-tega ni možna.

 
7. Varstvo osebnih podatkov

Udeleženec v promocijski akciji organizatorju dovoljuje, da do preklica udeleženca vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov in telefonsko številko) skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) za namene izvedbe promocijske akcije, za raziskave v tržne namene in obveščanje, s čimer udeleženec izrecno soglaša, ko pristaja na pravila in splošne pogoje promocijske akcije.

Udeleženec s potrditvijo pogojev promocijske akcije soglaša, da mu organizator na posredovani elektronski naslov pošilja reklamna sporočila. Sodelujoči se lahko iz sistema sporočil kadarkoli odjavi.

Udeleženec ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ter bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, s spremembami).

Upravljalec zbirke in izvršilec obdelave osebnih podatkov bo Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, Kranj.

Udeleženec ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

V kolikor udeleženec želi uveljavljati prej omenjene pravice glede osebnih podatkov se njegova zahteva naslovi na upravljalca zbirke osebnih podatkov in sicer na: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o, Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, s pripisom “Marketing”

 
8. Davčna obveznost

Udeleženci nimajo nikakršnih davčnih obveznosti.

 
9. Spremembe pravil in pogojev

Organizator ima pravico kadarkoli spremeniti trajanje promocijske akcije, umakiti ali spremeniti promocijska darila ali spremeniti uradna pravila. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani www.goodyear.si.

 
10. Zakonodaja in pritožbe

Vse pritožbe udeležencev glede organizacije promocijske akcije rešuje organizator.

Vsi morebitni spori v zvezi s promocijsko akcijo se bodo reševali sporazumno in skladno z zakonodajo Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Kranju.

 

 

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.

NOVOSTI PRI NAS

ARHIV NOVIC
Nadaljuj z nakupovanjem Zaključi nakup